WEB4Y
Baza znanja
Inovacije koje transformiraju: Web, Marketing, DizajnPovećajte vidljivost, ostvarite ciljeve!Oblikujemo vašu digitalnu budućnost.

Ugovor o izradi web stranica

Goran

Ugovor o izradi web stranica je pravni dokument koji regulira pravne odnose između klijenta (osobe ili tvrtke koja naručuje izradu web stranica) i web dizajnera (osobe ili tvrtke koja izrađuje web stranice).

Ugovor bi trebao sadržavati sljedeće elemente:

  1. Opis usluga: jasno i precizno opisati koje usluge web dizajner pruža, uključujući detaljan opis web stranice koju će izraditi.
  2. Cijena: navedite ukupnu cijenu izrade web stranica, kao i način plaćanja i uvjete plaćanja.
  3. Rokovi: dogovorite datum završetka izrade web stranica i rokove za isporuku nacrta, revizija i završnih verzija web stranica.
  4. Intelektualno vlasništvo: dogovorite tko će imati prava na intelektualno vlasništvo nad web stranicama, uključujući autorska prava, žigove i patente.
  5. Revidiranje: dogovorite uvjete za revidiranje web stranica, uključujući količinu revizija koje se mogu tražiti i rokove za predaju takvih zahtjeva.
  6. Otkazivanje: dogovorite uvjete otkazivanja ugovora, uključujući uvjete otkazivanja od strane klijenta i uvjete otkazivanja od strane web dizajnera.
  7. Odricanje odgovornosti: uključite odredbe koje ograničavaju odgovornost web dizajnera za eventualne greške ili nedostatke na web stranicama.
  8. Povjerljivost: osigurajte da ugovor sadrži odredbe o povjerljivosti, kako bi se zaštitile povjerljive informacije klijenta.
  9. Pravni sporovi: ugovor bi trebao uključivati odredbe o nadležnosti i mjestu rješavanja eventualnih pravnih sporova koji se mogu pojaviti u vezi s ugovorom.

Ugovor o izradi web stranica treba biti detaljan, transparentan i lako razumljiv. Važno je da klijent i web dizajner jasno razumiju svoje obveze i odgovornosti kako bi se osigurala uspješna izrada web stranica.

Tags:

Post Comments:

Leave A Comment

Go to Top