Browsing Category

Bihevijarni marketing

Bihevijarni marketing kombinira psihološke spoznaje i marketinške strategije kako bi dublje razumjeli ponašanje potrošača. Otkrijte kako utječemo na odluke kroz analizu deliberativnog i automatskog razmišljanja te primjenu psiholoških taktika. Istražite kako se ovaj pristup primjenjuje na društvenim mrežama, tehnološkim inovacijama i etičkim načelima. Naučite kako optimizirati kampanje i stvarati dublje veze s publikom kroz bihevijarni pristup.