WEB4Y

Influencer marketing je marketinška strategija koja se koristi za promociju proizvoda ili usluga preko osoba koje imaju velik utjecaj na društvenim mrežama. Cilj je uspostaviti suradnju s influencerima kako bi se dosegnula ciljana publika i povećala svijest o brendu te povećala prodaja.

Go to Top