Google Search Console i SEO optimizacija na više jezika

0 55

U današnjem globalnom svijetu, mnoge tvrtke imaju web stranice na više jezika kako bi doprle do šire publike. Međutim, optimiziranje SEO-a za takve web stranice može biti izazovno. Srećom, Google Search Console može biti izvrsna alatka za pomoć u optimizaciji SEO-a za web stranice na različitim jezicima. U ovom članku, objasnit ćemo kako koristiti Google Search Console za optimizaciju SEO-a vaše višejezične web stranice.

Što je Google Search Console?

Google Search Console je alat koji se može koristiti za SEO optimizaciju web stranica na različitim jezicima. Uz sve veću globalizaciju i dostupnost interneta širom svijeta, sve više tvrtki se odlučuje za širenje svojih poslovanja na različite zemlje i jezike. Međutim, lokalizacija web stranice nije dovoljna ako se ne optimizira za ciljne jezike i publiku.

Svaka verzija web stranice, poseban profil u Google Search Console-u?

Kada se radi o optimizaciji SEO-a za web stranice na različitim jezicima, važno je razumjeti da svaka verzija web stranice treba biti tretirana kao zaseban entitet. To znači da bi svaka verzija web stranice na različitim jezicima trebala imati svoj vlastiti profil u Google Search Console-u. To omogućava praćenje performansi i optimizaciju SEO-a za svaku verziju web stranice zasebno.

Različite oznake za različite verzije web stranica?

Važno je također osigurati da svaka verzija web stranice na različitim jezicima ima odgovarajuće oznake za jezik u HTML kodu. Ove oznake pomažu Google pretraživaču da prepozna na kojem se jeziku nalazi sadržaj i na taj način bolje rangirati web stranicu u rezultatima pretraživanja na odgovarajućem jeziku. To je ključno za postizanje više organskog prometa na web stranici.

Na što paziti prilikom kreiranja verzija web stranica na različitim jezicima?

Korištenje lokalnih ključnih riječi i fraza na svakoj verziji web stranice također može biti korisno za bolju rangiranost u rezultatima pretraživanja na odgovarajućem jeziku. To pomaže Google pretraživaču da prepozna relevantnost sadržaja za ciljnu publiku na određenom jeziku.

Što ako ipak koristimo jedan Google Search Console profil za više verzija web stranica?

Ako imate više verzija web stranica na različitim jezicima, također možete koristiti jedan Google Search Console profil za sve verzije web stranica koje su povezane s istim domenom. To znači da ćete moći pratiti performanse svih verzija web stranica pod istim profilom i primiti sveobuhvatne analize.

Ipak, ako se vaše verzije web stranica nalaze na različitim domenima, preporučljivo je za svaki domen koristiti zaseban Search Console profil. To će vam omogućiti da preciznije pratite performanse svake verzije web stranice i dobijete detaljne analize za svaki jezik.

Zaključak

Uz sve veću globalizaciju i dostupnost interneta širom svijeta, optimizacija SEO-a za web stranice na različitim jezicima postaje sve važnija za tvrtke koje žele doseći i privući ciljnu publiku iz različitih zemalja i jezika. Korištenje Google Search Console-a može biti ključno za praćenje performansi i optimizaciju SEO-a za svaku verziju web stranice zasebno. Pravilna upotreba oznaka za jezik i lokalnih ključnih riječi i fraza također će pomoći u postizanju više organskog prometa na web stranici i boljoj vidljivosti u rezultatima pretraživanja na odgovarajućem jeziku.

Komentirajte ovaj članak

Vaša e-mail adresa neće biti prikazana