Guest post, poznat i kao gostujući članak, je marketinška strategija u kojoj autor objavljuje članak na web stranici ili blogu kojemu inače nije vlasnik ili redoviti autor. To znači da netko drugi doprinosi sadržajem na toj stranici kao gostujući autor. Cilj guest postova je obično pružiti koristan i relevantan sadržaj ciljanoj publici te pomoći u izgradnji odnosa, povećanju vidljivosti, stvaranju autoriteta i privlačenju novih čitatelja ili posjetitelja na vlastitu web stranicu ili blog.

Prednosti guest postova za vlasnike web stranica

Za vlasnika web stranice, guest postovi mogu donijeti nekoliko važnih prednosti:

 1. Diverzifikacija sadržaja
  Gostujući postovi donose svježe perspektive, drugačiji stil pisanja i nova znanja koja mogu obogatiti postojeći sadržaj web stranice.
 2. Povećanje posjećenosti
  Kvalitetni gostujući postovi mogu privući novu publiku koja je zainteresirana za teme koje gostujući autor pokriva. To može povećati broj posjetitelja i čitatelja na web stranici.
 3. Razvoj autoriteta i ugleda
  Objavljivanje kvalitetnih gostujućih postova od strane relevantnih i stručnih autora može poboljšati ugled vlasnika web stranice i prepoznatljivost stranice kao autoriteta u svojoj industriji.
 4. Dijeljenje publike
  Suradnja s gostujućim autorima može rezultirati razmjenom publike između vlasnika web stranice i autora. Ovo može potaknuti vlasnika da privuče nove čitatelje koji su zainteresirani za autora i obratno.
 5. Poboljšanje SEO-a
  Gostujući postovi s kvalitetnim vanjskim vezama mogu poboljšati SEO (Search Engine Optimization) vlasnikove web stranice, što može pomoći da se bolje rangira u rezultatima tražilica.
 6. Economija vremena i resursa
  Gostujući postovi omogućavaju vlasniku da povremeno objavi kvalitetan sadržaj bez potrebe za dugotrajnim istraživanjem i pisanjem, jer gostujući autori obično sami pripremaju sadržaj.
 7. Raznolikost perspektiva
  Gostujući postovi omogućavaju vlasniku da uključi različite autore s različitim iskustvima i znanjima, što može poboljšati kvalitetu i raznolikost sadržaja na web stranici.

Guest postovi dakle mogu biti korisni alat za vlasnike web stranica kako bi povećali publiku, izgradili autoritet i poboljšali kvalitetu sadržaja na svojoj stranici.

[better-ads type=”campaign” banner=”none” campaign=”8759″ count=”1″ columns=”1″ orderby=”rand” order=”ASC” align=”center” show-caption=”1″ lazy-load=”disable”]

Prednosti guest postova za gostujuće autore

 1. Proširivanje publike
  Gostujući autori dobivaju priliku dosegnuti novu publiku koja je već zainteresirana za teme koje pišu. To može pomoći u izgradnji vlastite baze čitatelja i pratitelja.
 2. Povećanje vidljivosti
  Objavljivanjem guest postova na poznatim web stranicama ili blogovima, gostujući autori mogu poboljšati svoj ugled i vidljivost u svojoj industriji ili niši.
 3. Stvaranje autoriteta
  Gostujući autori mogu demonstrirati svoje znanje i stručnost kroz kvalitetne sadržaje, što može pomoći u izgradnji vlastitog autoriteta i reputacije.
 4. Unaprjeđenje vještina pisanja
  Pišući za različite platforme i publiku, gostujući autori imaju priliku razviti i poboljšati svoje vještine pisanja i komunikacije.
 5. Povezivanje s influencerima
  Suradnja s poznatim blogerima ili influencerima putem guest postova može omogućiti gostujućim autorima povezivanje s važnim osobama u svojoj industriji.
 6. Promocija vlastitog branda
  Kroz gostujuće postove, autori mogu promovirati svoj brand, web stranicu ili proizvode, što može rezultirati povećanjem posjeta i konverzija.
 7. Razmjena iskustava
  Guest postovi pružaju mogućnost dijeljenja iskustava i ideja s različitim publikama, što može donijeti nove perspektive i vrijedne povratne informacije.

Guest postovi pružaju brojne prednosti gostujućim autorima, od povećanja vidljivosti i publike do unaprjeđenja vlastitih vještina i izgradnje autoriteta u svojoj stručnoj sferi.