Smisao objavljivanja sadržaja na društvenim mrežama je doseg do potencijalnog ili postojećeg klijenta. Na društvenim mrežama je toliko sadržaja, da ih ljudi jednostavno sve ne stignu vidjeti.

Objavite li sadržaj srednje zanimljivosti, korisna informacija, nešto što nije toliko spektakularno da će postati viralni hit i koje se neće pretjerano dijeliti, dosegnuti ćete od 5 do 30% svojih pratilaca na Facebooku. Zašto onda ovu objavu ne biste objavili nekoliko puta da biste dosegnuli do onih koji ga nisu uspjeli vidjeti.

Ponovno objavljeni sadržaj ipak malo izmijenite. Objavite ga u drugom formatu, ako je prvi put bio tekst, drugi put objavite drugu sliku, animiranu sliku ili video. Promijenite naslovnu poruku.

Nakon objava različitih formata, analizom interakcija možete i vidjeti koji formati donose bolje rezultate.