Istraživanje tržišta je proces saznanja o potrebama i potražnjama za nekim proizvodima ili uslugama. Cilj istraživanja tržišta je identifikacija želja kupaca te detaljniji opis tih želja u smislu cijena, vrste i detalja o proizvodima i uslugama.

Informacije koje dobijemo od istraživanja tržišta se koriste kako bi se proizvodi i usluge prilagodile potrebama tržišta i klijentima.

Kako se radi istraživanje tržišta?

Istraživanje tržišta se može raditi anketiranjima, kvalitativnim ili kvantitativnim istraživanjima i drugim metodama.

Istraživanja tržišta u svojim detaljima često sadrže i aktivnosti konkurencije te ostale informacije koje mogu pomoći u poslovnim odlukama vezanim za proizvode i usluge. To su detalji o proizvodima, cijenama, promocijama i marketinškim aktivnostima i distributivnim kanalima.

Koji je cilj istraživanja tržišta?

Cilj istraživanja tržišta je razumijevanje navika i želja potencijalnih kupaca. Tako se proizvodi i usluge mogu prilagoditi ovim željama, navikama i potrebama, što na kraju može rezultirati u povećanju prodaje i zadovoljstva klijenata ili odluku o kreiranju proizvoda i usluga ako oni već ne postoje.

Rezultati istraživanja se primjenjuju na izradu web stranica, internet marketing i druge marketinške aktivnosti.

Kako raditi istraživanje tržišta?

Istraživanje tržišta se može sastojati od sljedećih koraka:

 1. Definiranje ciljeva i hipoteza: definiranje onoga što želite znati i zašto to želite znati, te formiranje hipoteza o onome što mislite da će se dogoditi
 2. Određivanje ciljne skupine: odredite skupinu ljudi koje želite ispitati te  kako ćete ih dobiti.
 3. Izbor istraživačke metode: odaberite istraživačku metodu koja će najbolje odgovarati vašem cilju i ciljnoj skupini (npr. ankete, fokusne grupe, web analiza itd.).
 4. Priprema instrumenata istraživanja: napravite anketu ili fokus grupe, ili pripremite druge instrumente koje ćete koristiti za prikupljanje podataka.
 5. Prikupljanje podataka: provedite istraživanje korištenjem odabrane metode i instrumenata.
 6. Analiza podataka: obradite i analizirajte podatke kako biste dobili zaključke i odgovore na vaše ciljeve i hipoteze.
 7. Prijenos rezultata: prikažite rezultate vašeg istraživanja zgodnim za daljnje postupke.

Ovi koraci se mogu razlikovati u ovisnosti o vrsti proizvoda i usluga. Korake bi trebali prilagoditi vašim potrebama i ciljevima.

Što nakon istraživanja tržišta?

Nakon istraživanja tržišta potrebno je analizirati rezultate, te donijeti odluke na osnovu ovih rezultata i izvršiti implementaciju rezultata. Nakon toga možete raditi evaluacije i ažuriranja. To bi mogli raditi ovim koracima:

 1. Analiza rezultata: analizirajte rezultate istraživanja i utvrdite zaključke i trendove.
 2. Donošenje odluka: koristeći rezultate istraživanja, donesite informirane poslovne odluke u vezi s proizvodima, cijenama, promocijama i distributivnim kanalima.
 3. Implementacija plana: provesti konkretne korake za implementaciju odluka i plana koji ste donijeli.
 4. Evaluacija: provjerite i evaluirajte uspjeh svih provedenih aktivnosti i mjere učinkovitost i rezultate.
 5. Ažuriranje: redovito vršite ažuriranje i praćenje tržišta kako biste bili u toku s promjenama i trendovima, te bili u stanju donijeti dobre poslovne odluke.

Ovi koraci se također mogu razlikovati u ovisnosti o vrsti proizvoda i usluga koje imate. Svoj proces morate prilagoditi svojim potrebama.

Ne propustite našu uslugu: Analiza konkurencije.