SEO svijet je cijelo vrijeme od postanka tražilica bio pun dinamičnih promjena. Pojava GSE (Generative Search Experience) je drastična promjena. Ovo nije jedna od dosadašnjih sitnih promjena u algoritimima pretraživanja i davanja rezultata pretraživanja,  nego revolucionalna promjena u načinu funkcioniranja tražilica. O čemu se radi?

Koja je funkcija GSE i što se mijenja u odnosu na prije?

Do sada je sistem pretraživanja radio na način da je na osnovu vašeg upita pretraživački mehanizam algoritmom vraćao listu veza po određenim algoritamskim kriterijima. Sada to ide malo dalje. Ne samo da vraća listu veza nego analizira vašu namjeru, prikuplja na osnovu nje informacije iz svih raspoloživih izvora i oblikuje ih u relevantan odgovor.

GSEom se mijenja dosadašnji Google SERP (search results page – stranica s rezultatima pretraživanja) na način da ćete na svoj upit, nakon duboke analize dobiti konkretan odgovor. Duboka analiza podrazumijeva analizu vaše namjere, predviđanju potreba te traženje odgovora iz baze podataka te njegovo formiranje na način da bude relevantan na navedeni upit. Kako će odgovor biti na SERPu ako odgovor bude zadovoljavajući u velikoj većini slučajeva nećete imati potrebu za klikom na neku web stranicu iz liste rezultata pretraživanja.

Kako prilagoditi SEO novom načinu rezultata pretraživanja?

Moramo u obzir uzeti ove revolucionarne promjene u rezultatima pretraživanja i tako se postaviti prema posjetiocima našh web stranica. Trebamo se dakle okrenuti smislu web stranica, odnosno namjeri korisnika zbog koje dolaze na naše web stranice. Prema ovom moramo i optimizirati web stranice. Prije smo bili koncentrirani na optimizaciju web stranica prema ključnim riječima. Ne kažem da nova optimizacije kompletno ne isključuje ključne riječi ali fokus bi trebao biti umjeren na namjeru korisnika.

Ključne riječi su dakle i dalje u igri, ali su dio jedne kompletne strategije SEO optimizacije. Moramo prilikom optimizacije imati odgovore na ova pitanja, te prena njima graditi strategiju SEO optimizacije:

  • Zbog kojeg problema korisnik može doći na našu web stranicu?
  • Kako da odgovorimo na ove probleme?
  • Koje informacije posjetioci doista traže i kako da odgovorimo na njih?

Ključne riječi su svakako i dalje bitne ali izgleda da njihova gustina neče biti toliko bitna nego kompletan sadržaj koji daje odgovor na pitanje posjetitelja. GSE će svakako favozirizirati sadržaje koji daju relevantan odgovor na upit. Ne zaboravimo da GSE uspoređuje sadržaj s nizom sličnih sadržaja i algoritmima određuje koji je relevantniji. U igru je, kako sam već napisao, ušla namjera korisnika, dakle zbog čega je postavio konkretan upit, te osnovni zadatak GSE-a da odgovori na ovaj upit i zadovolji namjeru korisnika.

AEO – Answer Engine Optimization

Uzimajući u obzir funkciju GSE-a, dolazimo do novog pojma – AEO ili Answer Engine optimization. AEO se fokusira na optimizaciju web stranica kao i SEO, ali s velikim fokusom na odgovore na pitanja korisnika. Bez obzira kojim načinom će korisnici postaviti pitanje, algoritmi će ga pokušati preoblikovati u namjeru ili pitanje te pronaći najbolji odgobvor iz baze podataka web stranica i drugih izvora.

Što se mijenja u načinu pretraživanja i navikama korisnika?

Najnovija istraživanja pokazuju da se mijenjaju i navike korisnika. U novije vrijeme imamo prije svega značajan pad volumena pretraga i to  čak za 1/4 s tendencijom daljeg opadanja. Manjak pretraga možemo opravdati većim korištenjem AI chatbotova.
Pretraživanje se dakle, sve više obavlja bez klikova na listu web stranica u rezultatima pretraživanja.

Koje su bitne stvari za optimizaciju web strnaica?

Ne zaboravimo i način na koji će rezultati biti prezentirani, u formi odgovora, liste rješenja, različitih mogućnosti itd. Tražilice će i dalje algoritmima rangirati pojedine izvore informacija prema bitnim kriterijima: pouzdanosti izvora, iskustvu, stručnosti itd. Algoritmi će i dalje dakle favorizirati sveobuhvatan i kvalitetan sadržaj. Svakako će kao i do sada na cijeni biti količina sadržaja i različiti formati. Pod različitim formatima mislim na različite multimedijalne sadržaje, infografike, interaktivne elemente, videa itd. Ovo opet povlači kvalitetu korisničkog iskustva.

Kako optimizirati web stranice s obzirnom na najnovije stanje?

Optimizaciju ćete svakako morati prilagoditi novom načinu rezultata pretraživanja. Koje alate ćete koristiti? Alati bazirani na AI tehnologijama bi mogli pomoći, prije svega u otkrivanju i prepoznavanju namjere korisnika. Analiziravnje trendova pretraživanja su i dalje aktualni.

Morate ćete se izravno ili neizravno početi baviti i kreiranjem sadržaja ili blisko surađivati s autorima sadržaja. Tendencija razmišljanja o optimizaciji izvan ključnih riječi je počela i prije, ali sada više dolazi do izražaja. Dobar put za uspjeh je informativniji sadržaj koji rješava probleme korisnika. Radite na povećanju kvalitete pouzdanosti svog izvora, dokazivanju kvalitete i stručnosti. Svakao razmislite o redizajnu svojih web stranica.

Ne zaboravite da ključ SEO optimizacije nije samo visoko rangirane nego pružanje odgovora na upit korisnika. Da li će se povećati cijena SEO optimizacije? Svakako da, s obzirom da je u procesu optimizacije moramo koristiti dodatne postupke prilikom same optimizacije.